Voordelen
 • Lagere premies en betere dekking door collectieve inkoop
 • Verzekeringen gezamenlijk ontwikkeld en afgestemd op uw risico's
 • Een kwalitatieve oplossing voor kleine én grote leden
 • Voordelen en gemak van één tussenpersoon
 

Bedrijfsaansprakelijkheid

 • Elke instelling kan ermee te maken krijgen: schadeclaims. Een cliënt die zijn been breekt door uw nalatigheid of een werknemer die onbedoeld materiële schade veroorzaakt. Om u te wapenen tegen schadeclaims, kunt u een beroep doen op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Sociaal Werk Nederland en Aon. Zo bent u verzekerd tegen materiële schade, letselschade en de eventuele schade die hieruit voortkomt. Hieronder vallen ook op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld.

  Verzekering aanvragen

  U kunt deze verzekering aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

  Voor wie?

  Deze verzekering geldt voor directie, bestuur, commissarissen, medewerkers, personeelsverenigingen, stagiaires, cliënten, patiënten, pupillen en vrijwilligers die werkzaam zijn bij uw onderneming/instelling.

  Bijzonderheden

  In sommige gevallen is het nodig dat we vooraf met u overleggen over de voorwaarden en de dekking. De verzekering is niet geschikt voor elke instelling. Bekijk op het schema welke instelling op u van toepassing is.                 

 • Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen materiële schade, letselschade en de eventuele schade die hieruit voortkomt. Hieronder vallen ook op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld.

  Verzekerde bedragen
  Maximaal € 2.500.000,- per aanspraak
  Maximaal € 5.000.000,- per verzekeringsjaar

  Opzichtschade

  De aansprakelijkheidsverzekering van de Sociaal Werk Nederland en Aon dekt (tot een bepaald bedrag) ook materiële schade aan zaken onder opzicht. Dit zijn zaken die u in huur, bruikleen, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder uw verantwoording heeft. Denk bijvoorbeeld aan gereedschap dat u tijdelijk leent of huurt.

  Opzichtschade aan gehuurde panden, die geëxploiteerd worden, valt niet onder deze dekking.

  Verzekerde bedragen onder opzicht
  Maximaal € 50.000,- per claim
  Maximaal € 100.000,- per jaar

  Speciale dekking: gastouderprojecten

  U kunt gastouderprojecten meeverzekeren. Voor gast- en vraagouders geldt een speciale dekking. De verzekering is van toepassing op:

  • De gastouder als hij/zij schade toebrengt aan de gastkinderen of aan de vraagouder(s);
  • De vraagouder(s) respectievelijk gastkinderen als zij schade toebrengen aan eigendommen van de gastouder en/of andere derden. Dit geldt alleen als er geen andere verzekering, al dan niet van oudere datum, van kracht is. In dit geval zijn dus zowel vraag- als gastouder verzekeringnemer.

  Voor het meeverzekeren van gastouderprojecten betaalt u een premietoeslag van € 1,35 per kindplaats.

 • De premie wordt berekend over de exploitatiesom van uw onderneming. De hoogte van de premie is afhankelijk van de hoogte van deze som.

  Premie

  ExploitatiesomPremie
  Minder dan € 500.000,- € 250,- per jaar
  Meer dan € 500.000,- 0,24‰ over de exploitatiekosten of de omzet
  met een minimum van € 250,- per jaar

  Eigen risico

  Het eigen risico per aanspraak bedraagt: 
  Materiële schade  250,-
  Opzichtschade  250,-
  Personenschade derden € 1.000,-
  Personenschade personeel € 5.000,-*

  *) Voor instellingen voor verstandelijk gehandicapten geldt een eigen risico van € 10.000,- per aanspraak.

 
 

Ga direct naar:


Algemene contactgegevens:

Tel.: 088 - 810 81 71
ma - vr 08:00 uur - 18:00 uur
E-mail: ondernemingen.team1@aon.nl