Beroepsaansprakelijkheid

 • Het kan gebeuren dat u of een van uw werknemers tijdens de uitvoering van het werk een vergissing of fout begaat die vermogensschade toebrengt aan een derde. Bijvoorbeeld als u een cliënt een verkeerd advies geeft, waardoor deze extra kosten moet maken.

  Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u zich in tegen deze risico’s. Deze verzekering dekt vermogensschade, die niet het gevolg is van schade aan personen en zaken.

  Bijzonderheden

  U kunt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering alleen afsluiten als uitbreiding op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

  Verzekering aanvragen

  U kunt deze verzekering aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

 • Optie 1
  • Maximaal € 125.000,- per aanspraak
  • Maximaal € 250.000,- per verzekeringsjaar
  Optie 2
  • Maximaal € 250.000,- per aanspraak
  • Maximaal € 500.000,- per verzekeringsjaar
 • Premie

  Optie 1
  ExploitatiesomPremie
  Minder dan € 500.000,- € 50,- per jaar
  Meer dan € 500.000,- 0,135‰ over het exploitatieresultaat of de omzet
  Optie 2
  ExploitatiesomPremie
  Minder dan € 500.000,- € 75,- per jaar
  Meer dan € 500.000,- 0,203‰ over het exploitatieresultaat of de omzet

  Eigen risico

  Het eigen risico bedraagt 10% van het schadebedrag per aanspraak met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 5.000,-.

 
 

Ga direct naar:


Algemene contactgegevens:

Tel.: 071 - 364 35 00
ma - vr 08:00 uur - 18:00 uur
E-mail: sociaalwerk@aon.nl