Voordelen
  • Lage premie door collectieve inkoop
  • Verzuimverzekering en Arbo-dienstverlening in één
  • Meeverzekeren van 65-plussers
  • Per medewerker tot € 5.000,- reïntegratiebudget
  • Begeleidingsproces Poortwachterproof (u voldoet aan uw reïntegratieverplichting)
  • Online ziekmelden en inzicht in verzuimdossiers
  • Gratis verhaalsrechtsbijstand
  • Overlijdensdekking meeverzekerd
 

Verzuim

Als een van uw medewerkers ziek wordt, bent u wettelijk verplicht om die werknemer twee jaar lang ten minste 70% van zijn of haar salaris door te betalen. Als u te maken heeft met frequent en langdurig ziekteverzuim, kan dit uw instelling veel geld kosten. Om u in te dekken tegen deze kosten, biedt Aon u twee verzekeringsvarianten:

  • Verzuimverzekering Conventioneel
  • Verzuimverzekering Stop Loss

U kunt beide verzekeringen afsluiten mét of zonder Arbodienstverlening.

Polisvoorwaarden

Heeft u vragen over deze verzekering of wilt u meer informatie over de polisvoorwaarden? Neem dan contact op met Roberto van Eijken van Aon.

Tel.: 071 - 364 31 69
E-mail: roberto.van.eijken@aon.nl

 
 

Meer informatie?

Roberto van Eijken
Tel 071 - 364 31 69
E-mail: roberto.van.eijken@aon.nl